Informácie eshop

0911766212


Naše predajne nájdete

 

CHILLIFASHION

OC GALÉRIA, Košice

Otváracie hodiny

Pondelok-Nedeľa   10:00-21:00

Nájdete nás na 1. poschodí

tel.č. 0915 411 001

 

CHILLIFASHION  OC GALÉRIA, Košice

 

shop MEXTON, Bratislava, POLUS City Center

NOVINKY

arr3VERNOSTNÉ BODYVernostné body Určite ste si všimli, že v nákupnom košíku pod sumárom ceny za tovar a dopravy sa... arr3OBJEDNÁVKY-ZADÁVANIE VEĽKOSTIPri rozbalení produktu sa Vám v sekcii veľkost zobrazí tlačidlo VYBERTE, po jeho rozkliknití si... arr3

KONTAKTY

DAL CONSULTING s.r.o.
Nemcovej 4
04001 Košice
tel: 00421911264651
napíšte nám
SWIFT KOD : GIBASKBX
IBAN : SK 8509000000000660661787

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre ChilliFashion-shop


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje nasledovné obchodné podmienky

pre dodávku tovaru predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predavajúcim sa riadia uvedenými

obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany zaväzné. Predavajúci si vyhradzuje

právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

E-shop je otvorený 24 hodín denne pre elektronické objednávanie, obsluha E-shopu je k dispozícii

denne od 9h do 18h. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka

priamo v E-shope. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke. Zaväzujeme sa odberateľom

dodávať len tovar v zodpovedajúcom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými

pre daný druh tovaru. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných

údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy,

kedy kúpna zmluva vzniká následne samotným dodaním tovaru. V cenovo náročnejších prípadoch, si

predávajúcí pre vznik kúpnej zmluvy vyhradzuje právo na uhradenie celej finančnej čiastky tovaru kupujúcim

vopred.

V prípade, že v priebehu doby,  kedy bol tovar objednaný,  prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny

alebo ku zmene ceny dodávaného produktu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode

s kupujúcím upraviť alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si

vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt.

 

Neprebratie tovaru

V prípade, že kupujúci z akýchkoľvek dôvodov zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za

porušenie kúpnopredajného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, za čo si vyhradzujeme právo žiadať

úhradu výdavkov spojených s vybavovaním objednávky (poštovné a balné) ako aj výdavky vzniknuté spätným

doručením zásielky k nám  a to v celkovej sume 10 eur + 20% z celkovej hodnoty objednávky, ako aj prípadné

súdne a exekučné poplatky.

Ak kupujúci má o tovar naďalej záujem, je možné opätovné zaslanie, ale len v prípade, že kupujúci súhlasí s

uhradením poštových nákladov za predošlú vrátenú zásielku. Ak kupujúci nejaví o tovar záujem, budú mu vyčíslené,

všetky náklady spojené s vybavovaním a odoslaním objednávky. Ak tieto kupujúci odmietne uhradiť, predávajúci

bude úhradu vymáhať súdnou cestou.

V prípade, že si zákaznik tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude
zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.

SPOSOB

DORUČENIA A DOBA DODANIA


Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty a kuriérom GLS, spôsob dodania si volí kupujúci priamo

v pokladni počas svojej objednávky.

V prípade dodania Slovenskou poštou, bude tovar doručený najneskôr do 3 pracovných dní od podania zásielky

 

Spôsob a cena dopravy

Slovenská pošta   4,50 eur

Kurier GLS             3eur , nákup do 149,99 eur

Kurier GLS             0 eur pri nákupe nad 150 eur

 

 

Priemerná doba expedície tovaru, ktorý je skladom sa pohybuje do 3 dní od potvrdenia objednávky.

Pri tovare, ktorý nie je skladom vopred upozornímekupujúceho e-mailom na dĺžku dodacej lehoty tovaru a bude

mať možnosť objednávku stornovať alebo upraviť. Dodacia lehota v prípade tovaru, ktorý nie je skladom môže

byť až 3 týždne.

 

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Dobierka -  Tovar si objednáte, ale zaplatíte až keď dostanete balík. PREVEZMEM = ZAPLATÍM

Tovar odosielame na dobierku len v rámci SR a ČR

2.Bankový prevod - tovar si objednáte a my vám zašleme naše číslo účtu a variabilný symbol .

Čiže tovar najskôr zaplatíte prevodom na náš účet a my po  prijatí  platby zasielame balík k vám a informujeme
vás o jeho odoslaní.

V prípade úhrady prostredníctvom bankového prevodu, prosíme Vás platbu realizovať do 3 pracovných dní.
Pri platbe prevodom sa tovar odosiela až po Vašej úhrade.

Ceny tovaru uvedené v e-shope sú konečné.

Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra je pripojená ku každej zásielke, slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Kupujúci uhrádza objednaný tovar dobierkou alebo vopred prevodom na účet predávajúceho.

Pri cenovo náročnejších produktoch, ako sú kožuchy , spoločenské šaty,alebo objednavky presahujúce sumu

200 eur si predávajúcí pre vznik kúpnej zmluvy vyhradzuje právo na uhradenie celej finančnej čiastky tovaru

kupujúcim na účet predávajúceho vopred.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke

nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne

zmenila jeho cena. V tomto prípade budeme okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho

riešenia objednávky.


Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť

nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, s číslom daňového dokladu /faktúry/ a číslom

bankového účtu kupujúceho.

Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru

predávajúcemu. Pre vrátenie tovaru musia byť dodržané nasledovné podmienky:

Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt.

Tovar musí byť v pôvodnom obale.

Tovar musí byť nepoškodený.

Tovar nesmie byť nosený.

Tovar musí byť kompletný.

Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe.

Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu.

Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. Je povinnosťou zákazníka tovar

zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom

na Váš bankový účet najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní nepoškodeného a nenoseného tovaru.

nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.

Pri nadmernom vracaní tovaru si vyhradzujeme právo takýmto objenávateľom stornovať objednávku.

O stornovaní objednávky budú zákazníci informovaní mailom, alebo telefonicky.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od

spotrebiteľskej zmluvy.

POZOR:  Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný

v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu na dobierku za cenu poštovného pre SR vo výške 3 €.

Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky

nevraciame.

Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.

Formulár pre vrátenie tovru:

 

V PRÍPADE  NADMERNÉHO VRACANIA TOAVRU SI VYHRADZUJÉME PRÁVO NASLEDUJÚCE

OBJEDNÁVKY OBJEDNÁVATEĽA STORNOVAŤ

 

 

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 4 hodín od uskutočnenia objednávky telefonicky, alebo

e-mailom na adresu chillifashion@azet.sk v predmete emailu musí byť uvedené slovo STORNO a číslo objednávky.

Pokiaľ kupujúci už za objednaný tovar zaplatil a objednávku v čase 4 hodín riadne stornoval, bude mu zaplatená

kúpna cena vrátená - odoslaná do 3 pracovných dní späť, a to poštovou poukážkou alebo bezhotovostným

prevodom (podľa priania zákazníka). Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr, ako v hore uvedenej

lehote 4 hodín, bude predávajúci akceptovať takéto storno iba po dohode s kupujúcim a k akceptácii sa dopredu

nezaväzuje !!!.REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k spokojnosti kupujúceho individuálnou dohodou v súlade s platným

právnym poriadkom.

Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov od doby prevzatia tovaru. Záruka sa

nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nešetrným a nesprávnym používaním výrobku, a

prirodzeným opotrebením, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré kupujúci spôsobil sám, o ktorých vedel pred prevzatím tovaru a na ktoré

bola poskytnutá zľava z ceny tavaru.

Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne s priložením kopie dodacieho listu/faktúry a reklamovaného tovaru

na adrese predávajúceho. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr

do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného

tovaru predávajúcemu.

O prípadnej vade dodaného tovaru je kupujúci povinný informovať bezodkladne predávajúceho, ihneď po obdržaní

zásielky. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom alebo telefonicky. Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní

nebudú reklamácie bez doručenia tovaru  akceptované. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme.

Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej

zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so

zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.


Nové Nariadenie o Ochrane Osobných Údajov (GDPR)

Z dôvodu nadobudnutia platnosti Nariadenia o ochrane  osobných údajov (GDPR) by sme Vás radi informovali, že internetová predajňa www.chillifashion.sk rešpektuje Vaše  osobné údaje a spracuváva ich v súlade s platnými predpismi, zároveň vykonáva potrebné zmeny s cieľom prispôsobiť sa a dodržať všetky zákonné povinnosti na zaistienie bezpečnosti Vašich osobných údajov.

Z tohto dôvodu Vám chceme pripomenúť, že spracovanie údajov vykonávané spoločnosťou DAL Consulting s.r.o. prevádzkovateľom ehopu www.chillifashion.sk je nevyhnutné na uplatnenie kúpnej zmluvy, ktorej účelom je splniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi stranami a informovať o našich produktoch a exkluzívnych ponukách.


Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že môžete kedykoľvek odstúpiť od súhlasu s podmienkami a uplatniť si právo na prístup, opravu a vymazanie údajov zaslaním e-mailovej správy na nasledovnú adresu: chillifashion@azet.sk
Chillifashion  e-shop

 

 


 

MmNiOTE3O